CLUB

 

L’Associació Esportiva La Salle Manresa és una entitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar.

 

Els objectius bàsics de l'Associació són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, fonamentalment la pràctica de la modalitat esportiva del bàsquet.

 

Els valors i principis en el que es basa l'Associació són: l'amistat, el respecte, el civisme, la integració social, l'esportivitat, la solidaritat, la democràcia i la catalanitat.

 

L’associació duu a terme les activitats següents:

 

1. Potenciació d’una escola de bàsquet integrada per a nens i nenes de la comarca del Bages.

2. Potenciació d’una escola d’entrenadors i entrenadores joves.

3. Col·laboració amb aquelles entitats de Catalunya i, si s'escau, d'arreu de l'estat que orientin les seves activitats a finalitats de caire similar, en especial al bàsquet de base.

4. Creació d'una guia de bones pràctiques de prevenció en la pràctica de l’esport.

5. Foment del voluntariat en les activitats pròpies de l'associació.

6. Organització d'actes culturals i esportius a la comarca.

7. Dotació de beques d ́ajut a l’estudi a monitors o col·laboradors de l’entitat.